Niebieskie Źródła w dolinie Pilicy koło Tomaszowa. Otaczający źródła las olchowy jest miejscem bytowania wielu ptaków. Widzieliśmy czyże, sikorki, strzyżyka, kosa, kowaliki i dzięcioły.

W pierwszy weekend września pojechałem z Dzikie Mazowsze nad Jeziorsko. Wyjątkowe wrażenie zrobił na mnie rybołów (Pandion haliaetus), którego powietrzne popisy obserwowałem z zapartym tchem.

W drodze wokół Jeziorska trafiliśmy nad stawy rybne, gdzie na niebie królowały bieliki, a w zaroślach mazurki. Z zachwytem patrzyłem na wielkiego ptaka krążącego nad wodą i polującego na całkiem spore ryby.