Jaskółka dymówka (Hirundo rustica)
Jaskółka dymówka (Hirundo rustica)

Dolina Bugu

Ostatnia niedziela maja. Jedno z ciekawszych przyrodniczo miejsc. Zakola i starorzecza. Rozległe łąki i tereny podmokłe. Raj dla ptaków. Naszą uwagę przyciągnęła czajka przeganiająca psa wałęsającego się po łące. Odwaga ptaków broniących swoich terenów lęgowych jest niesamowita. Widzieliśmy też rybitwy czarne przeganiające śmieszki, oraz wrony i rybitwę rzeczną które przegoniły bielika. Jaskółki oknówki i dymówki dzielnie zbierały materiał na gniazda, a nad brzegiem krzątał się krwawodziób.