Doświadczenie

Mój pierwszy kontakt z informatyką to lata sześćdziesiąte dwudziestego wieku, pamiętam jak ojciec przyniósł dziurkowane kolorowe taśmy, z których robiłem ozdoby na choinkę. Potem była długa przerwa. Dopiero lata osiemdziesiąte sprawiły iż komputery trafiły pod strzechy, w tym pod moją. Pierwszym był ZX-80, następnym Atari 800XL, a potem kolejne wcielania Pecetów od 286 począwszy. Moją pasją stało się programowanie, ze szczególnym uwzględnieniem systemów przetwarzania informacji. Z czasem hobby zmieniło się w profesję.

Jestem magistrem inżynierem absolwentem Politechniki Warszawskiej.

 • Studia magisterskie ukończyłem w 2010r. na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.
  Kierunek: Informatyka; Specjalność: Inżynieria Systemów Internetowych.
 • Studia inżynierskie ukończyłem w 2006r. na Wydziale Transportu.
  Kierunek: Transport; Specjalność: Sterowanie Ruchem w Transporcie.

Do tej pory w pracy zawodowej zajmowałem się systemami przetwarzania danych opartymi o MS SQL Serwer oraz ORACLE. Specjalizuję się w programowaniu w języku SQL z uwzględnieniem T-SQL i PL/SQL. Zajmuję się projektowaniem, optymalizacją i zarządzaniem obiektami bazodanowymi. Moją specjalnością jest raportowanie, data mining oraz tworzenie procesów ETL. Znam również technologie budowy GUI graficznego interfejsu użytkownika  (Win32, WPF). W ostatnich latach brałem udział w dużych projektach informatycznych, miałem możliwość stałego rozwoju i kontaktu z nowoczesnymi technologiami. Po za pracą w ramach swoich zainteresowań koncentruję się na zagadnieniach związanych z technologiami internetowymi. W swojej pracy jak i poza nią zajmuję się wieloma dziedzinami z zakresu informatyki.

 • Analiza biznesowa, projektowanie i tworzenie systemów oraz aplikacji wielowarstwowych z wykorzystaniem technologii sieciowych i baz danych;
 • Tworzenie dokumentacji projektowej w oparciu o standard UML 2.0, planowanie zasobów i harmonogramowanie z wykorzystaniem wykresów Gantta;
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z projektowaniem systemów bazodanowych, programowaniem w języku SQL z wykorzystaniem rozszerzeń proceduralnych Microsoft SQL Serwer (T-SQL), Serwera ORACLE (PL/SQL) i Informix Dynamic Serwer (SPL), a także administrowaniem tymi serwerami, optymalizacją zapytań, tworzeniem procedur składowanych oraz wyzwalaczy, zaawansowanym raportowaniem (SSRS), procesami ETL (SSIS), budową hurtowni danych, BI, Data Mining;
 • Dobra znajomość języków programowania: Object Pascal (Delphi), Visual Basic, C/C++, C#, zintegrowanych środowisk programistycznych Microsoft Visual Studio, Borland Developer Studio, platformy .NET framewark 3.5 i 4, 4.6 budowy GUI Win32 i WPF, technologii REST;
 • Dobra znajomość technologii internetowych: Flex, AIR, Ajax, HTML, CSS, XHTML, XML, MXML, JavaScript, ActionScript, PHP, baz danych MySQL, SQLite, Postgrees, środowisk Flex Builder, Eclipse, FlashDevelop, jQuery, Angular, Bootstrap;
 • Tworzenie stron internetowych i intranetowych, portali firmowych i tematycznych, systemów CMS. Dobra znajomość Joomli i WordPress’a projektowanie i programowanie szablonów, komponentów, modułów oraz plaginów;
 • Administrowanie infrastrukturą sieci komputerowych i zarządzanie bezpieczeństwem danych, w tym znajomość infrastruktury klucza publicznego;
 • Znajomość systemów operacyjnych Windows i Linux oraz aplikacji biurowych i graficznych;
 •  Komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy w grupie.

Pliki do pobrania: