Zatrudnienie

Moje zainteresowanie elektroniką, a później informatyką zaczęło się w liceum i trwa po dzień dzisiejszy. Początkowym motywem było konstruowanie sterowników do makiet kolejowych od prostych automatów,  poprzez  kontrolery sterowane procesorem, aż po sterowanie komputerowe. Interesowała mnie również możliwość zastosowania elektroniki i komputerów w muzyce. Tak rozpocząłem swoją przygodę z programowaniem zaczynając od asemblera, C i pascal’a.

W latach 90 zetknąłem się z bazami danych i komputerami pracującymi w sieci. Moim pierwszym komercyjnym zadaniem w IT było utworzenie systemu bazodanowego (narzędzia dBase i Clipper) na umowę o dzieło dla firmy „Comfort”. Pracując jako mechanik w ZPO „Cora” zajmowałem się między innymi maszynami sterowanymi komputerowo i specjalizowanym wielostanowiskowym systemem do projektowania odzieży. W tym czasie rozpocząłem edukację w kierunku administrowania serwerami firmy Novell, co otworzyło przede mną drogę do zmiany zawodu i podjęcia pracy w sektorze IT.

Jesienią 1993 roku rozpocząłem pracę w Warszawskim Ośrodku Informatyki CDOKP, w którym mimo różnych zmian restrukturyzacyjnych na PKP pracowałem do jego likwidacji z dniem 1 listopada 2010r. Okres pracy mogę podzielić na trzy etapy: 1993-2001 – pracowałem jako administrator, programista-projektant i specjalista IT. Brałem udział w różnych projektach, głównie związanych z przetwarzaniem danych od małych systemów lokalnych (narzędzia: Pascal, Clipper, FoxPro, MSAccess, Delhi, InterBase) po systemy rozległe pracujące w ogólnopolskiej sieci komputerowej PKP (Oracle, Delphi). Wykonywałem również projekty na umowę o dzieło dla różnych firm. Administrowałem serwerami Novell NetWare, Windows NT i RDBMS Oracle. Prowadziłem kursy z podstaw obsługi komputera oraz aplikacji biurowych.

W latach 2001-2002 pracowałem w powołanym na potrzeby restrukturyzacji PKP S.A. Oddziale Kolejowej Agencji Aktywizacji Zawodowej jako Główny Specjalista Kierujący Wieloosobowym Stanowiskiem ds.IT. Zajmowałem się wszelkimi zadaniami informatycznymi w firmie od zakupu sprzętu i oprogramowania,  poprzez nadzorowanie funkcjonowania sieci LAN i WAN, administrowanie serwerami Windows 2000 z AD oraz Oracle, współpracę z systemem bankowym, firmową stronę WWW, po autorskie systemy bazodanowe przetwarzające informacje niezbędne do przeprowadzenia restrukturyzacji i przekształceń własnościowych PKP oraz aktywizacji zawodowej zwalnianych pracowników.

W roku 2001 rozpocząłem studia na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. W trakcie studiów zapoznałem się zagadnieniami związanymi z projektowaniem, modernizacją, zarządzaniem i eksploatacją systemów transportowych w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym i wewnątrzzakładowym. W ramach studiów uzyskałem wiedzę z zakresu zastosowań elektroniki, automatyki, cyfrowych systemów sterowania oraz narzędzi informatycznych wykorzystywanych w procesach sterowania. W ramach specjalności zapoznałem się z tematyką dotyczącą organizowania, planowania i projektowania systemów sterowania ruchem oraz systemów telekomunikacyjnych w transporcie, a także budowy i utrzymania urządzeń sterowania ruchem. Zdobyłem umiejętności w zakresie telematyki transportu, dotyczące budowy i wykorzystania środowiska technicznego przekazu i przetwarzania informacji, agregujące technologie informatyczne, telekomunikacyjne i sterowania dedykowane na potrzeby użytkowników systemów transportowych. Wiosną 2006 r. obroniłem pracę dyplomową na temat „Analiza i rejestracja zdarzeń na skrzyżowaniu na podstawie obrazów ruchomych” i ukończyłem z wynikiem bardzo dobrym.

W 2002 roku po zakończeniu działalności przez PKP S.A. Oddział Kolejowa Agencja Aktywizacji Zawodowej wróciłem do Ośrodka Informatyki, który w ramach restrukturyzacji został przekształcony w  PKP Informatyka spółka z o.o. Od tej pory zajmowałem się głównie autorskim systemem Płace-Kadry oraz systemem kancelaryjnym do obsługi obiegu dokumentów. W projektach pełniłem różne role od programisty-projektanta po analityka, konsultanta wiodącego i od dwóch lat kierownika Działu Opracowywania Systemów. W projektach wykorzystywaliśmy bazy danych Oracle i SQL Serwer (administrowanie, projektowanie, programowanie SQL, PL/SQL, T-SQL) oraz środowiska programistyczne Borland Developer Studio (Delphi) i Microsoft Visual Studio (C++, C#).

Pracując równolegle studiowałem i rozwijałem swoje zainteresowania poznając nowe technologie, ze szczególnym naciskiem na systemy operacyjne Linux i technologie internetowe.

Jesienią 2006 r. rozpocząłem studia magisterskie, również na Politechnice Warszawskiej, ale na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. W trakcie studiów zapoznałem się z metodykami projektowania systemów informatycznych, projektowania i eksploatacji zaawansowanych baz danych, programowania równoległego i rozproszonego. Zdobyłem wiedzę i umiejętności specjalistyczne dotyczące projektowania i eksploatacji zaawansowanych aplikacji internetowych, zaawansowanych technologii internetowych, bezpieczeństwa sieci, obliczeń rozproszonych w klastrach i gridach oraz organizacji i zarządzania projektami informatycznymi. Poznałem metody rozwiązywania nowych złożonych zadań projektowych oraz poznawania i efektywnego wdrażania nowych technologii budowy rozległych systemów informatycznych. Wiosną 2010 roku obroniłem Pracę Magisterską na temat „System wspomagania treningu sportowego z wykorzystaniem technologii RIA”. Pisząc pracę zbudowałem system, w którym wykorzystałem po stronie klienta technologię Flex i środowisko AIR oraz bazę SQLite, a po stronie serwera MySQL, PHP, XHTML. Studia ukończyłem z wynikiem celującym i otrzymałem wyróżnienie „Summa Cum Laude”.

W lutym 2011 r. rozpocząłem pracę w firmie Bonair S.A..Przede mną nowa praca, nowe zadania, nowe wyzwania, nowe doświadczenia. Po sześciu latach ciekawych projektów nadszedł czas na zmiany. Od marca 2017 roku wraz z całym Know-how przeszliśmy do firmy ProService Agent Transferowy, która w wyniku dalszych przekształceń zmieniła się w ProService Finteco.

Pliki do pobrania: