Kursy i szkolenia

2016

 • Testowanie automatyczne .NET

2014

 • Zaawansowane programowanie w JavaScript

2010

 • Projektowanie baz danych dla hurtowni danych
 • Konserwowanie baz danych Microsoft SQL Server 2008
 • Zasady modelowania procesów biznesowych

2009

 • Developing Business Process and Integration Solutions Using Microsoft BizTalk Server 2006
 • SQL Server – Business Intelligence & Data Mining
 • Rozwiązania replikacyjne w oparciu o SQL Server 2005/2008
 • Nowości w aplikacjach internetowych – Visual Studio 2008
 • Windows Presentation Foundation, Windows Communication Foundation, Windows Workflow Foundation – Visual Studio 2008
 • Troubleshooting and Optimizing Database Servers Using Microsoft SQL Server 2005
 • Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 Database

2007

 • Web Services – obsługa i administrowanie
 • Delhi 2006 Architect
 • Oracle 10g: Podstawy administracji

2006

 • Oracle 10g: Strojenie poleceń SQL

2003

 • Przegląd technologii internetowych w Delhi
  Tworzenie aplikacji wielowarstwowych w Delhi

2001

 • Implementing and Administering Microsoft Windows 2000 Directory Services
 • Supporting a Microsoft Windows 2000 Network Infrastructure
 • Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych dla administratorów systemów i sieci teleinformatycznych oraz inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego

1998

 • Certified Novell Administrator
 • Fundamentals of Internetworking
 • NetWare 4.11 Administration

1997

 • Tworzenie interfejsu użytkownika za pomocą Oracle Forms v 4.5
 • Budowanie raportów za pomocą Oracle Reports v 2.5
 • Administrowanie bazą danych ORACLE 7

1996

 • Supporting Microsoft Windows NT Server 3.51

1994

 • Networking Technologies
 • NetWare 4.0 Advanced Administration
 • NetWare 4.0 System Manager

1993

 • Service And Support
 • Advanced System Manager NetWare 3.11
 • NetWare 3.11 System Manager
 • Podstawy obsługi komputera